Заврши проектот #МузејскаЕдукација преку #Цртежи

Проектот #МузејскаЕдукација преку #Цртежи 🎨 го завршуваме во согласност со завршувањето на школската година. Денес Ви ги претставуваме цртежите кои ги добивме за османлискиот период, антропологијата и останатите предизвици кои претходно ги објавувавме. За два месеци, со хронолошкото објавување на сите периоди во археологијата се едуциравме на повеќе теми. Им благодариме на сите 72 деца кои беа дел од овој […]

Изгледот на жените во минатото

Со антрополошките истражувања се реконструира физичкиот изглед на човекот преку неговите скелетни остатоци. __ Денес во проектот #МузејскаЕдукација преку #Цртежи🎨 Ви претставуваме како изгледале жените во минатото. __ 🖼️1: Хронолошки најстар претставник на предисториското население во Македонија е од среден неолит. Жената откриена во Ново Село, Велес, била со животен век од 45-50 години, средна телесна градба и висока […]

Ибрик – Османлиски период

Од крајот на 14 век па сѐ до Балканските војни во 1912 година, територијата на Македонија била под Турско Османлиска Власт. По доаѓањето на овие простори, Турците Османлии го наметнуваат својот систем на управа, а Исламот станува доминатна, водечка религија. Сето ова ќе изврши влијание во секојдевниот живот на луѓето, обичаите, културата, што ќе се […]

Евхаристичка гулабица – раритет на македонската средновековна црковна ризница

Доцниот средновековен период на територијата на Македонија го опфаќа периодот од крајот на XIII до крајот на XIV век. Со пропаѓањето на Византија и формирањето на Латинското царство (1204 година) на балканот се случиле крупни промени, започнала долгогодишна борба за византиското наследство која во голем дел се водела на нашата територија. Во втората половина на […]

Жените ги наследувале фибулите во раниот среден век

Со завршувањето на античката археологија започнува средновековната археологија и османлискиот период. __ Раносредновековниот период е време на интензивни општествени турбуленции кои доведуваат до масовно осиромашување и пропаѓање на градската култура на просторот на раната Византиска империја, што следи по средината на VI век, а чиј важен дел претставува и римската провинција Македонија и денешната територија […]

Виртуелната посета на изложбата “100 години Требениште”, дел од иновативните едукативни методи на учениците од ООУ „Гоце Делчев“ – Центар, Скопјe

Поради одложувањето на планираната посета како дополнување на наставните содржини по предметот историја на седмоодделенците од ООУ “Гоце Делчев” со кое музејот има долгогодишна успешна соработка, учениците во текот на овој период сепак ја реализираа планираната активност, благодарение на можноста за виртуелна посета на изложбата “100 години Требениште”. Под менторство на наставничката по историја Калина […]

Нумизматиката е самостојна научна дисциплина која се занимава со проучување на парите. Името потекнува од грчкиот збор nomisma, односно латинскиот nummus, што значи пари. Оваа наука станала актуелна во времето на класичната антика кога се јавил интересот за собирање на стари пари како уметнички предмети. __ Во Македонија во периодот меѓу 16 и 19 век […]

Цртежи за античка археологија

За повеќе од еден месец од почнувањето со проектот #МузејскаЕдукација преку #Цртежи 🎨 во истиот се приклучија над 50 деца и до сега стасаа вкупно 167 креативни цртежи. Голема благодарност до учениците од ООУ “Васил Главинов”- Велес и нивниот ментор Габриела Андонова кои од самиот почеток се дел од овој проект, ООУ “Добре Јовановски” – Прилеп и менторот Ивана […]

Монети од античка нумизматичка збирка

Многу одамна луѓето преживувале разменувајќи се со храна, животни, предмети итн., тоа бил единствен начин, бидејќи парите не постоеле отсекогаш💰 __ Првите пари се викале електрум и се појавиле пред околу 2.600 год. во едно кралство именувано Лидија кое се наоѓало на брегот на Егејското и Црното Море, лоцирано во денешна Турција. Парите биле изработувани од […]