Интернационален ден на музеите

Интернационалниот ден на музеите веќе 43 години, започнувајќи од 1977 год, се слави на 18-ти мај со цел подигнување на свеста дека музеите се најзначајни во културната размена и презентирање на културното наследство. __ Археолошкиот музеј презентира движно културно наследство, поточно околу 7.000 археолошки предмети откривани со археолошки истражувања на целата територија на државата во […]

Артемида – божица на ловот и заштитничка на девојките и жените

Античката цивилизација се нарекува и цивилизација во камен, бидејќи сите важни државни документи 📜 (закони, декрети и сл.), но и личните работи се запишувале на камен. Едно од најзначајните места меѓу овие приватни пораки им припаѓа на камените артефакти посветени на боговите и божиците во кои верувале луѓето во античко време. __ Тоа се плочи со релјефни […]

Керамичка светилка – Доцна антика

Доцната антика го означува периодот на преминот од класичната антика во среден век и со овој период се завршува античката археологија. __ Експонатите од збирката на доцната антика кои се изложени во постојаната поставка на музејот се сведоштво за значаен период на Римската Империја, на длабоките политички и економски промени со кои всушност започнува трнсформацијата […]

Силен – придружник и учител на богот Дионис

Според митот за создавањето на Рим, во 753 година пр.н.е. градот бил основан од страна на близнаците (полубогови) Ромул и Рем, и од мал и незначителен град многу брзо се издигнал во Република која го контролирала целиот Апенински Полуостров. Во наредните неколу века оваа моќна Република ќе се трансформира во најголемата светска Империја, која ќе […]

„Македонски тип“ на штит-најкарактеристично одбранбено оружје на македонската војска

Продолжуваме со третиот период од античката археологија со кој на просторот на Медитеранот започнува една нова епоха во човековата историја т.н Хеленистички период. ⤵️ Kако хронолошки рамки за Хеленистичкиот период се земаат смртта на Александар III Македонски во 323 г.пр.н.е. како почеток, додека за крај на ова раздобје се прифаќа падот на последното хеленистичко кралство […]

Хидрија – најрепрезентативен наод од класичниот период

Класичниот период е вториот период од античката археологија и трае од крајот на V до средината на IV век пр.н.е. За активното влијание на хеленскиот свет врз развојот на популациите кои ја населувале територијата на Македонија во антиката сведочат бројните примери на разновидни ексклузивни предмети за домашна и лична употреба, донесени директно од центрите на […]

Намената на арибалосот во архајскиот период

Архајскиот период е првиот период од античката археологија и е еден од најзначајните раздобја на хеленската култура и следи по геометрискиот стил во периодот од 660 г.пр.н.е и трае до појавата на класичниот период од околу 460 г.пр.н.е. Овој период се нарекува и прекласичен период и се карактеризира со создавање на градови-полиси, колонизација и развој […]

Цртежи за останатите предизвици од предисториската археологија

Проектот #МузејскаЕдукација преку #Цртежи 🎨 продолжува со објавување на експонати и приказни од античката археологија. Предизвиците за предисториската археологија ги завршивме со железното време, а денес Ви ги претставуваме и останатите цртежи кои ги добивме од нашите талентирани мали уметници за овој период 😊

Дотерувањето на жените во железно време

Железното време е период со кој завршува предисторијата, a кој започнува во 10 век пред н.е. и трае сѐ до 6 век пред н.е. Неговата последна фаза уште се нарекува протоисторија и го навестува почетокот на антиката и историското време. Во овој период забележуваме силен економски, културен и религиозен развој, особено кај заедниците кои живееле […]

Креативни цртежи за првите три предизвици

Од започнувањето со проектот #МузејскаЕдукација 🎨 преку #Цртежи 🖼️ до сега над 30 деца ни ги испратија своите креативни и интересни цртежи за првите три предизвици. 😍 Со хронолошкото објавување на музејските експонати започнувајќи од старото камено време се едуцираме за еволуцијата и животот на човекот низ времето како и за богатото културно наследство кое е изложено во Археолошкиот музеј. Погледнете ги […]