Ибрик – Османлиски период

Од крајот на 14 век па сѐ до Балканските војни во 1912 година, територијата на Македонија била под Турско Османлиска Власт. По доаѓањето на овие простори, Турците Османлии го наметнуваат…

0 Comments

Евхаристичка гулабица – раритет на македонската средновековна црковна ризница

Доцниот средновековен период на територијата на Македонија го опфаќа периодот од крајот на XIII до крајот на XIV век. Со пропаѓањето на Византија и формирањето на Латинското царство (1204 година)…

0 Comments

Жените ги наследувале фибулите во раниот среден век

Со завршувањето на античката археологија започнува средновековната археологија и османлискиот период. __ Раносредновековниот период е време на интензивни општествени турбуленции кои доведуваат до масовно осиромашување и пропаѓање на градската култура…

0 Comments

Виртуелната посета на изложбата “100 години Требениште”, дел од иновативните едукативни методи на учениците од ООУ „Гоце Делчев“ – Центар, Скопјe

Поради одложувањето на планираната посета како дополнување на наставните содржини по предметот историја на седмоодделенците од ООУ "Гоце Делчев" со кое музејот има долгогодишна успешна соработка, учениците во текот на…

0 Comments

Нумизматиката е самостојна научна дисциплина која се занимава со проучување на парите. Името потекнува од грчкиот збор nomisma, односно латинскиот nummus, што значи пари. Оваа наука станала актуелна во времето…

0 Comments

Цртежи за античка археологија

За повеќе од еден месец од почнувањето со проектот #МузејскаЕдукација преку #Цртежи 🎨 во истиот се приклучија над 50 деца и до сега стасаа вкупно 167 креативни цртежи. Голема благодарност до учениците од ООУ…

0 Comments

Монети од античка нумизматичка збирка

Многу одамна луѓето преживувале разменувајќи се со храна, животни, предмети итн., тоа бил единствен начин, бидејќи парите не постоеле отсекогаш💰 __ Првите пари се викале електрум и се појавиле пред…

0 Comments

Интернационален ден на музеите

Интернационалниот ден на музеите веќе 43 години, започнувајќи од 1977 год, се слави на 18-ти мај со цел подигнување на свеста дека музеите се најзначајни во културната размена и презентирање…

0 Comments

Артемида – божица на ловот и заштитничка на девојките и жените

Античката цивилизација се нарекува и цивилизација во камен, бидејќи сите важни државни документи 📜 (закони, декрети и сл.), но и личните работи се запишувале на камен. Едно од најзначајните места меѓу овие…

0 Comments