Учество на конференција во Казахстан

  • Post category:Настани
  • Reading time:1 mins read

Директорот на Археолошкиот музеј, м-р Горан Санев, присуствуваше на конференција организирана за интернационалниот проект “Процесијата на Златниот човек низ музеите ширум светот” која се одржа во Казахстан.

На конференцијата учествуваа повеќе претставници од музеите од Грција, Турција, Узбекистан, Малезија и останати држави