Започна манифестацијата ,,Недела на археологија”

Оваа година ,,Недела на археологија” ја започнавме со одржување на креативна работилница со дечињата од центарот “Qedra Savant”.
По доделувањето на благодарници за учество во оваа манифестација, следеше прошетка низ постојаната поставка.