Изложба во Кочани

Во просториите на ЛУ Библиотека „Искра“ во Кочани на 11.12.2019 (среда) ќе се одржи изложба на која ќе бидат претставени готовите изработки од проектот “Едукативна работилница за деца и млади” која е организирана во соработка со Музејската збирка во Кочани.

За оваа изложба е изработен и каталог.