Европски денови на културното наследство

  • Post category:Настани
  • Reading time:1 mins read
Манифестацијата “Европски денови на културното наследство” чија овогодинешна тема е  „Културното наследство и училиштата“ во повеќето европски земји започна да се одбележува со поставување на виртуелни тури низ музеите, видео презентации и други едукативни содржини на социјалните мрежи.
Археолошкиот музеј оваа година се вклучува во оваа манифестација со каталогот “Праисториските дами од Македонија” чиј автор е Ирена Колиштрковска Настева и истиот е достапен за јавноста на следниот линк
Каталогот е резултат од истоимемата изложба која е бројно презентирана не само кај нас туку и во светот.
#EuropeanHeritageDays2020
#Heritage and Schools
#PrehistoricMacedonianLadies – Irena Kolishtrkoska Nasteva
NU Archaeological Museum – North Macedonia