Синија, XIX век

Синија или тепсија изработена од бакар, а прекриена (калаисана) со калај. Калајот бил нанесуван како превентива од труење, бидејки бакарот е токсичен (отровен). Декорирана (изгравирана) со флорални мотиви. Служела за принесување на храна.

0 Comments

Бокал Изник, XVI век

Керамички сад во форма на бокал, кој служел за чување вода и слично. Садот е со бела основа на која има насликано осум галии на стомакот и една на грлото од садот. Трупот на галиите е насликан со зелена и елементи со црвено, додека едрата се со тиркизна и бела боја.

0 Comments

Керамички сад – амфора, IX/X век

Амфората која е изложена во музејот е од посебен тип, бидејки е кратка, тесна во долниот дел и широка во горниот, веднаш под устието. Меѓу стомакот и устието биле поставени 2 кратки рачки.

0 Comments

Дел од ограда за олтарен простор во ранохристијанска црква – базилика, V/VI век

Базиликата е откриена меѓу 1931 и 1934 година, откако на некоја жена од селото и се сонило дека тука има црква. Селаните веднаш почнале да копаат и кога виделе дека тука има голема градба, веднаш се јавиле во Музејот во Скопје за да дојдат археолози и да ја истражат црквата. Била откриена голема рано-христијанска црква – базилика, на чиј источен крај, каде што обично стои олтарот, биле откриени испокршени остатоци од олтарна преграда.

0 Comments

Вотивен релјеф на Диоскурите, II век

Правоаголна плоча на која во релјеф се претставени полубоговите, близнаците Диоскури, Полидевк и Кастор, синови на врховниот бог Ѕевс и Леда, заштитници на коњаниците, патниците и гостите. Демир Капија, античкиот град Стенае, отсекогаш се наоѓал на важни патни линии, па затоа е природно во него да се почитувал овој култ.

0 Comments

Надгробна плоча, II век

Правоаголна плоча која е откршена во горниот дел, каде е сочуван долен дел од натпис: „Крескент, коњаник во царската гарда, по народност од Норик, живееше 28 години, а војуваше 11 години. За изработката се погрижи друг наследник.“

Коментарите се исклучени на Надгробна плоча, II век

Дел од украс за жена, ран среден век, VII/VIII век

Куклата е облечена во памучна кошула и е загрната со памучна наметка, марама, која во зима била од волна. Таа била закопчана на едната страна со фибула, односно голема игла/брош. Под марамата, заплетена во косата била лента на која виселе големи бронзени наушници, додека на ушите таа носела помали обетки.

0 Comments

Дел од украс за војник и жена од Комани-Крује културата, VII/VIII век

Овој торквес што се носел околу вратот е подобро сочуван. Тој е изработен од бронзена алка обмотана со тенка бронзена лента. Поради долгото носење, веројатно барем околу 100 години или повеќе, торквесот бил оштетен, а лентата која била обмотана околу него отпаднала.

0 Comments

Икона „Давидов псалм“ (Псалм 42), V/VI век

Теракотна икона-релјефна плочка најдена со археолошки истражувања на локалитетот Кале во Виница. Во средишниот дел на иконата е прикажана фигура на елен со разгранати рогови свртен кон десно.

0 Comments

Жртвеник со претстава на “Големата Мајка”

Основната идеја на овој керамички предмет познат во археологијата како жртвеник, е да се покаже Мајката како родилка односно извор на животот и заштитничка на семејството и куќата. Ликот на Мајката е првиот лик што детето го гледа по раѓањето.

0 Comments