Отворање на изложба во Библиотека ,,Искра” во Кочани

Денес во просториите на ЛУ Библиотека „Искра“ во Кочани се отвори изложба на која беа претставени готовите изработки од проектот ,,Едукативна работилница за деца и млади” која е организирана во соработка со Археолошкиот музеј на РСМ, под раководство на кустос советникот Илинка Атанасова и Музејската збирка во Кочани.

Во склоп на изложбата беа додадени и цртежи од првачињата кои ја посетија постојаната поставка и го нацртаа тоа што го видоа.
За оваа изложба е изработен и каталог.