Промоција на новите простории на библиотеката во Археолошкиот музеј на Македонија

  • Post category:Настани
  • Reading time:1 mins read


Со особено задоволство Ве известуваме дека на 18.05.2018 год., во 12 часот, НУ Археолошки Музеј на Македонија ќе одржи свечена промоција на новите простории на најстарата и најголемата специјализирана археолошка библиотека во Р.Македонија.
Фондот на библиотеката кој брои преку 6000 книги (со преку 20.000 стручни и научни трудови од домашни и странски автори), е создаван во текот на 57 години од формирањето на првата библиотека при Археолошкиот Музеј во 1961 година и особено од 1977 до 2010 год., кога оваа библиотека била во состав на библиотеката на Музејот на Македонија во Скопје. Меѓу бројните книги се и многу ретки изданија, објавувани од почетокот на 20 век, а најстарото од нив потекнува од 1881 година.
Повеќегодишната пауза во работата на библиотеката, од речиси 10 години, сериозно се одрази врз меѓубиблиотечната размена на Музејот и особено врз обновата на фондот. Благодарение на несебичниот придонес на музејските институции во Р. Македонија и странство, како и со лични донации од нашите колеги, овој хијатус ќе биде надминат, а библиотеката на Археолошкиот музеј ќе продолжи да биде јадрото на податоци за многу идни истражувања и генерации истражувачи.