Тактилни слики

Во 2020 година Археолошкиот музеј го реализираше проектот ,,Пристапен музеј” поддржан од Балканската музејска мрежа. Во рамките на овој проект се снимени десет аудионарации за експонати, видеа на знаковен јазик…

Коментарите се исклучени на Тактилни слики

Ран среден век

Раносредновековниот период е време на интензивни општествени турбуленции кои доведуваат до масовно осиромашување и пропаѓање на градската култура на просторот на раната Византиска империја, што се следи по средината на…

Коментарите се исклучени на Ран среден век

Епиграфика и камена пластика

Збирката „Епиграфика и камена пластика“ е составена од музејски предмети кои датираат од доцното бронзено време до доцната антика (XII век п.н.е.–IV век), од кои најбројни се оние од римскиот…

Коментарите се исклучени на Епиграфика и камена пластика

Архајски период

Архајскиот период е еден од најзначајните раздобја на хеленската култура и следи по геометрискиот стил во периодот од 660 г.ст.е. и трае до појавата на класичниот период од околу 460…

Коментарите се исклучени на Архајски период

Зрел среден век

Еманципацијата на западноевропските кралства условува појава на надворешни аспирации за завземање на териториите и богатствата на обновената империја и ги концентрира воените конфликти во првата зона на Византиско владеење, во…

Коментарите се исклучени на Зрел среден век

Класичен период

Збирката за класичен период во постојаната музејска поставка презентира експонати, кои временски потекнуваат од крајот на V до средината на IV век п.н.е. Тоа е време на значајни општествени, демографски,…

Коментарите се исклучени на Класичен период

Доцен среден век

Доцниот средновековен период е најеклатантно опишан со последната фаза на фреквентни воено-политички завземања на претставниците на српската племенска елита. Нивните територијални аспирации кон југ особено ќе бидат потенцирани со прогласувањето…

Коментарите се исклучени на Доцен среден век

Античка нумизматичка збирка

Античката нумизматичка збирка во НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија содржи монети кои датираат од почетокот на монетоковањето на нашитe простори – од крајот на VI век п.н.е. до…

Коментарите се исклучени на Античка нумизматичка збирка

Османлиски период

Од крајот на 14 век и се до Балканските војни во 1912 година, територијата Македонија е под Турско Османлиска Власт. По доаѓањето на овие простори, Турците Османлии го наметнуваат својот…

Коментарите се исклучени на Османлиски период

Хеленистички период

Оваа збирка го опфаќа периодот од светската историја познат како хеленистички. Иако науката сè уште не e усогласена околу почетокот и крајот на овој период, најчесто како хронолошки рамки се…

Коментарите се исклучени на Хеленистички период