Меѓународна археолошка конференција „Еден чекор понатаму“

  • Post category:Настани
  • Reading time:1 mins read

Најнови технологии поврзани со археолошките ископувања кои што не се практикуваат многу во нашите систематски археолошки истражувања, како и примената на геофизичките, хемиските, палеоботаничките, археометриските, математичките и археозоолошките методи се презентирани  на меѓународната конференција „Еден чекор понатаму: Мултидисциплинарен пристап во археологијата“, ќе се одржи во НУ Археолошки музеј на Македонија, а во организација на Чешката амбасада во Р.Македонија.