Локација

Адреса

  • Кеј Димитар Влахов б.б., 1000 Скопје, Република Северна Македонија
  • телефон: +389 2 3233 999
  • e-mail:  contact@amm.org.mk

Јавен превоз

  • Автобуска станица „Кале

Автобус: 2, 2А, 8, 12, 19

Автобус: 3, 3Б, 4, 4А, 5, 7, 7Б, 15, 21, 22, 24, 26, 50, 57, 57А, 59

  • Автобуска станица „МНТ

Автобус: 16, 26, 50, 57, 57А, 17А

Паркинг