Пристапност

  • Музејот е пристапен, соработува со организации и здруженија за лица со попреченост (аутистичен спектар, АДХД, телесна инвалидност, ментална попреченост, глуви и наглуви лица, како и лица со оштетен вид) и континуирано реализира креативни работилници прилагодени за нивни потреби.Лицата со попреченост се секогаш добредојдени во Археолошкиот музеј, нашите вработени имаат познавање за специфичностите на овие лица и можат соодветно да одговорат на нивните потреби.
  • Едукативните работилници освен во едукативното катче во музејот, се одржуваат и  во Неолитското село ,,Тумба Маџари”.
  • * Во музејот е дозволен  влезот на кучиња придружници на лица со попреченост
  •  
  • Контакт за закажување на групни посети и едукативни работилници:
  • телефон: +389 70 366 096
  • e-mail: contact@amm.org.mk
  • arheoloshkimuzej@gmail.com