АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА ВЕ ПОКАНУВА НА ОТВОРАЊЕ НА ИЗЛОЖБАТА „НЕКОГАШ И СЕГА“

  • Post category:Настани
  • Reading time:1 mins read

ИЗЛОЖБАТА ЈА ОТВОРА:
М-Р ГОРАН САНЕВ – ВД ДИРЕКТОР НА АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

КООРДИНАТОРИ НА ИЗЛОЖБАТА:
СТРАХИЛ ТЕМОВ И АЛЕКСАНДРА ЧЕВРЕСКА

„Некогаш и сега“ е изложба со едукативен карактер, во која се претставени десет теми од нашето секојдневие, во две паралели, од минатото и сегашноста. Избрани се најчесто употребуваните утилитарни современи предмети, и преку археолошките предмети е претставен нивниот развој низ вековите. Тоа се чаши, бокали, чинии или светилки кои се појавиле и се користат од неолитот до денес, како и алатките за пишување, монетите, машките и женски тоалетни сетови, оружјето и детските играчки.
Веруваме дека ваквото претставување на предметите со иста функција, на сликовит и интересен начин ќе и доловат на публиката како предметите од минатото се претвараат во предмети од денешницата.
Плакатот за изложбата „Некогаш и сега“ е идејно решение добиено од детската работилницата која се одржа во рамки на манифестацијата „Недела на археологија 4“, во која учествуво земаа ученици од ликовната секција од основното училиште „11 Октомври“, од Скопје.