Ран среден век

Раносредновековниот период е време на интензивни општествени турбуленции кои доведуваат до масовно осиромашување и пропаѓање на градската култура на просторот на раната Византиска империја, што се следи по средината на…

Коментарите се исклучени на Ран среден век

Зрел среден век

Еманципацијата на западноевропските кралства условува појава на надворешни аспирации за завземање на териториите и богатствата на обновената империја и ги концентрира воените конфликти во првата зона на Византиско владеење, во…

Коментарите се исклучени на Зрел среден век

Доцен среден век

Доцниот средновековен период е најеклатантно опишан со последната фаза на фреквентни воено-политички завземања на претставниците на српската племенска елита. Нивните територијални аспирации кон југ особено ќе бидат потенцирани со прогласувањето…

Коментарите се исклучени на Доцен среден век

Османлиски период

Од крајот на 14 век и се до Балканските војни во 1912 година, територијата Македонија е под Турско Османлиска Власт. По доаѓањето на овие простори, Турците Османлии го наметнуваат својот…

Коментарите се исклучени на Османлиски период