Златен накит

8,700.00 ден

Опис

Името на селото Требениште со првите археолошки истражувања од 1918 год. стана симбол на ретко видено уметничко творештво. Пронајдените 825 предмети од метал, стакло, керамика или ќилибар зборуваат за една високоразвиена култура, доволно моќна да стави неизбришлива трага во времето. Меѓу нив, посебно научно и уметничко значење имаат четирите златни маски. Во научниот свет , овој археолошки локалитет се сместува во архајско, железно и македонско – хеленистичко време од VII – IV век. пр.н.е.

Требениште, Охрид