Кибела (Голема)

1,650.00 ден

Опис

Кибела, теракотна фигурина, стара фригиска божица “мајка земја” која владее со целата природа, прикажана седната на престол, придружена со лавови.

Хронолошки датира од II век.пр.н.е.