Детска алка

4,500.00 ден

Опис

Алка изработена од сребрен тел со кружен пресек и отворени краеви од змиски глави кои се допираат.

Хронолошки датира од VI – V век.пр.н.е.

Варош, Горна Порта, Охрид