Бокал со засечен врат

1,050.00 ден

Опис

Бокал со косо засечен врат, керамика, украсен со врежување на шрафирани триаголници.

Хронолошки датира од XIII – XII век. пр.н.е. – доцно бронзено време откриен во Вардарски рид.