Почеток на соработка со Институтот Јунус Емре

Вчера во Куршумли ан се состанаа директорите на НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија, Горан Санев, НУ Музеј на Република Северна Македонија, Јован Шурбановски и на Турскиот културен центар ,,Јунус Емре”, Серхат Кула.

Во присуство на стручниот кадар од обата музеја се разговараше за оптимизирање на оперативните начини за отпочнување на реализација на проектот за конзервација и реставрација на Куршумли ан.

Акцент беше ставен на збирката на камени споменици, најстарата музејска колекција во нашата земја, која е сместена во Куршумли ан.

Беше договорено дека ова е почеток на соработката на Археолошкиот музеј и Институтот Јунус Емре на полето на заштитата и презентацијата на движното културно наследство на обете земји.