Тумба Маџари – Неолитско село

Предисториската населба Тумба, Маџари во Скопје е археолошки локалитет кој со своите уметнички и естетски вредности на материјалната и духовната култура е веќе потврден во научните кругови. Археолошките истражувања во изминативе триесетина години покажаа дека се работи за населба од неолитот, која својата економска благосостојба и културен просперитет ги доживува во средниот неолит, 5.800-5.300 год. п.н.е. Во археолошките ископувања од 1981 год. до денес дефинирани се неколку станбени објекти со разновиден и богат движен и недвижен инвентар. Имено, најголемиот дел од изложениот и депонираниот неолитски материјал во НУ Археолошки музеј на Македонија потекнува од Тумба, Маџари.

Од 2008 год. на овој локалитет се создаваат услови за поголемо анимирање на јавноста преку научни, едукативни и туристички активности. Археолошкиот проект „Неолитско село“ е замислен со неколку едукативни содржини кои се реализирани на западниот дел на локалитетот, каде е потврдено отсуство на културни слоеви. Од 2008 год. до денес се изградени неколку куќи во духот на неолитската архитектура. Во нив преку копии е прикажан разен движен и недвижен инвентар со цел да се направи обид за реконструкција на дел од животот на неолитскиот човек кој живеел на територијата на Македонија и пошироко.

Идејата за реконструкција на неолитско село на локалитетот Тумба, Маџари има двојна цел – ревитализација на локалитетот и развивање на чувството за валоризирање и грижа за најстарите културни достигнувања на нашите предци во пошироката јавност. – м-р Елена Стојанова Канзурова, археолог, кустос советник за неолит

👇
Одржувањето дистанца 👤👤 и носењето на заштитна маска 😷 е задолжително при влезот во музејот.

🕛 Неолитското село можете да го посетите:
📍среда – петок (08 – 14ч.)
📍викенд (10 – 17 ч.)

Понеделник, вторник и државни празници се неработни денови

Повеќе информации за локалитетот на 👉 tumbamadzari.mk

Тумба Маџари – Неолитското село можете да го посетите и виртуелно на следниот линк http://tumbamadzari.mk/mk/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/