Учество на втора меѓународна археолошка конференција

  • Post category:Настани
  • Reading time:1 mins read

На втората меѓународна археолошка конференција која што во Музеј Куманово се одржува од 02 – 04. 10.2017, учествуваат и колешките од НУ Археолошки музеј на Македонија, м-р Љубинка Џидрова и д-р Александра Папазова. Настанот е подржан од Министерството за култура на Р.М.и УНЕСКО.

Темата на оваа конференција со учесници од повеќе земји е :

“KOKINO – GIVING GIFTS TO GOD: EVIDENCE OF VOTIVE OFFERINGS IN THE SANCTUARIES, TEMPLES AND CHURCHES”