МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

  • Post category:Новости
  • Reading time:0 mins read

На 14.05.2018 год., меморандум за соработка потпишаа НУ Археолошки музеј на Македонија и Јавната научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп. Директорите најавија дека во план се неколку големи проекти кои треба да се дооформат, за да отворат простор за повеќегодишна заедничка стручна и научна соработка.