АКЦИЈА ЗА ДАРУВАЊЕ НА КРВ ВО АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ

Во соработка со црвениот крст на Р.М. и заводот за трансфузиологија, на 21.09.2017, од 10-14 часот, во просториите на НУ Археолошки музеј на Македонија повторно се одржа акција за дарување на крв. Под мотото БИДЕТЕ ХУМАНИ, ВАШАТА КРВ СПАСУВА ЖИВОТ, први во оваа најхумана акција секој пат се вработените од музејот, а секако, голема благодарност до сите крводарители кои се придружија на акцијата !