Цена на единечен билет за посетители (државјани на Р. Македонија):

 • посетител до 29 години – 50 денари
 • пензионер – 50 денари
 • посетител над 29 години – 100 денари

Цена на групен билет за посетители (државјани на Р. Македонија):

 • организирана група на посетители над 29 години (над 6 лица) – 50 денари

Бесплатен влез за посетители (државјани на Р. Македонија):

 • деца до 7 години
 • социјално загрозени лица
 • деца од домот за деца без родители
 • студенти (секој четврток)
 • средношколци (секоја среда)

Цена на единечен билет за странски посетители:

 • регуларен посетител – 300 денари
 • студент (картички: ISIC, Euro 26) – 150 денари

Цена на групен билет за странски посетители:

 • организирана група на посетители (над 6 лица) – 150 денари
 • За сите организирани групи (домашни и странски) – бесплатен водич

 

 • Музејот соработува со лица со посебни потреби и реализира изложби и креативни работилници прилагодени за нив

 

 • Контакт за закажување на групни посети:

телефон: +389 02 3233 999

e-mail: contact@amm.org.mk