Билети и закажување на посети

Цена на единечен билет само за постојаната поставка (државјани на Северна Македонија):

 • студенти и пензионери – 50 денари
 • организирана група на посетители над 29 години (над 6 лица) – 50 денари

Бесплатен влез за посетители (државјани на Северна Македонија):

 • деца до 7 години
 • социјално загрозени лица
 • деца од домот за деца без родители
 • студенти (секој четврток)
 • средношколци (секоја среда)
 • Бесплатен влез за лица со попречености

Цена на единечен билет за странски посетители:

 • 150 денари
 • студент (картички: ISIC, Euro 26 – картичките не важат за вонредни изложби) – 150 денари

Цена на групен билет за странски посетители:

 • организирана група на посетители (над 6 лица) – 150 денари
 • Музејското водење е вклучено во цената на билетот

Пристапност

 • Музејот е пристапен и соработува со лица со попреченост и реализира изложби и креативни работилници прилагодени за нивни потреби.
 • * Во музејот е дозволен  влезот на кучиња придружници на лица со попреченост
 • Контакт за закажување на групни посети:

телефон: +389 70 366 096

e-mail: contact@amm.org.mk

arheoloshkimuzej@gmail.com