Цена на билет за изложбата “100 години Требениште”

 • 200 денари за сите посетители
 • 100 денари за студенти до 26 години и пензионери
 • бесплатен влез за деца до 7 години

Цена на единечен билет само за постојаната поставка (државјани на Северна Македонија):

 • студенти и пензионери – 50 денари
 • организирана група на посетители над 29 години (над 6 лица) – 50 денари

Бесплатен влез за посетители (државјани на Северна Македонија):

 • деца до 7 години
 • социјално загрозени лица
 • деца од домот за деца без родители
 • студенти (секој четврток)
 • средношколци (секоја среда)

Цена на единечен билет за странски посетители:

 • 150 денари
 • студент (картички: ISIC, Euro 26 – картичките не важат за вонредни изложби) – 150 денари

Цена на групен билет за странски посетители:

 • организирана група на посетители (над 6 лица) – 150 денари
 • За сите организирани групи (домашни и странски) – бесплатен водич

 

 • Музејот соработува со лица со попреченост и реализира изложби и креативни работилници прилагодени за нивни потреби.
 • * Во музејот е дозволен  влезот на кучиња придружници на лица со попреченост
 • Контакт за закажување на групни посети:

телефон: +389 70 366 096

e-mail: contact@amm.org.mk

arheoloshkimuzej@gmail.com