Билети и закажување на посети

Цена на единечен билет само за постојаната поставка (државјани на Северна Македонија):

 • Студенти и пензионери – 50 денари
 • Организирана група на посетители над 29 години (над 6 лица) – 50 денари

Бесплатен влез за посетители (државјани на Северна Македонија) за:

 • Деца до 7 години
 • Социјално загрозени лица
 • Деца од домот за деца без родители
 • Лица со попреченост

Денови за бесплатен влез за останатите категории на посетители:

 • Студенти (секој четврток)
 • Средношколци (секоја среда)
 • Секоја прва сабота во месецот бесплатен влез за сите категории на посетители

Цена на единечен билет за странски посетители:

 • 150 денари
 • Студент (картички: ISIC, Euro 26 – картичките не важат за вонредни изложби) – 150 денари

Цена на групен билет за странски посетители:

 • Организирана група на посетители (над 6 лица) – 150 денари
 • Музејското водење е вклучено во цената на билетот

Контакт за закажување на посети: 

 • телефон: +389 70 366 096
 • e-mail: contact@amm.org.mk