Балканската група за музејска пристапност започна со изработка на анализа за пристапност на лица со попреченост

  • Post category:Новости
  • Reading time:1 mins read

Консултантите за пристапност, д-р Ирена Ружин и Милена Милошевич Мицич, кои се членови на Балканската група за музејска пристапност, започнаа со изработка на анализа за пристапност на лица со попреченост за Археолошкиот музеј.
Целта на оваа анализа е отстранување на бариерите и овозможување на непречен пристап во музејот на сите лица со попреченост.