Започна реализацијата на македонско – чешкиот истражувачки проект

  • Post category:Новости
  • Reading time:1 mins read

Започна реализацијата на македонско – чешкиот истражувачки проект насловен:

“Погранични студии. Истражување на идентитетот и културните контакти во пограничната област на античка Македонија (Охридско езеро)”

Овој меѓународен археолошки проект е соработка помеѓу Археолошкиот музеј во Скопје и Карловиот универзитет во Прага. Главна цел е да се овозможи археолошко и архитектонско истражување и развој на општините Дебарца, Охрид, Ресен и Струга, со можност за проширување на полето на работа преку геолошки и геофизички истражувања, како и археолошки ископувања.

Раководители на овој проект се м-р Перо Арџанлиев од Археолошкиот музеј, Скопје и д-р Марек Верчик од Карловиот универзитет, Прага.