Денот на пензионерите, 20 ти септември го одбележавме со посета на пензионерите од домот за стари лица Вита Ве
#Музејзасите 💜