Златни обетки протом на лав (големи и мали)

3,300.00 ден

Опис

Алката е тордирана и на едниот крај завршува во вид на столб, а на другиот конусовидно се проширува и завршува со протом на лав.

III – II век. пр.н.е.

Горна Порта, Варош, Охрид

Цена: 4.800 ден. (големи)

3.300 ден.(мали)