Теракотна икона Св.Теодор

3,500.00 ден

Опис

Св.Теодор е еден од првите воини светци. Неговиот култ бил втемелен некаде на Ориентот и многу брзо се раширил во христијанскиот свет. Од оваа релјефна претстава се пронајдени два делумно оштетени примероци и четири фрагменти.

Хронолошки датира од VI – VII век.

Виничко Кале – Виница