Негроидни обетки

4,800.00 ден

Опис

Златко, стаклена паста, тордирање , филигран, гранулација.

Алката им е тордирана, кон едниот крај се стеснува и завршува со пирамидална форма од златни гранули. Другиот дел од алката конусовидно се проширува во вид на чашка, во која е сместена калота со мали спирални испусти кои имитираат коса, а во калотата е сместена негроидна глава од стаклена паста.

III – II век. пр.н.е.

Горна Порта, Варош, Охрид