Мегарска чаша

600.00 ден

Опис

Надворешната површина е украсена со релјефни, антропоморфни претстави облечени како ловци и натпис со грчки букви.

Самуилова тврдина, Охрид

III – II век.пр.н.е.

Цена: 600 ден.

Мегарска чаша со мотив на македонски штит

Цена: 740 ден.