Крстовидна фибула

400.00 ден

Опис

Фибулата е откриена во куќа од VI век, на просторот над полукружниот плоштад , а идентични примероци во литературата датираат од IV век. Фибулите се утилитарен накит за зацврстување на облеката. Во доцната антика посебно популарни се т.н. крстести фибули. Се изработувале од бронза, сребро или злато. Златните примероци се смета дека им припаѓале на лица со повисок општествен статус.

IV – VI век од н.е.

Стоби