Хиеродула

1,050.00 ден

Опис

Калапена теракота, статуета со претстава на седечка фигура. Фигурата е претставена гола, со раце прилепени кон телото и стиснати нозе, на главата има дијадема. Овој тип теракоти – хиеродули се поврзуваат со култот на божицата Афродита, со што може да се објасни нивната голотија и еротичност.

Хронолошки датира од III – II век. пр.н.е.

Откриена е на југозападната некропола при археолошките истражувања на капиталниот проект Некрополите на Исар – Марвинци.