Длабока чинија паница – Штип

1,500.00 ден

Опис

Чинијата е со ниско прстенесто дно и косо извлечен проширен обод, со заоблен раб. Внатрешната површина е премачкана со кафеава боја, а врз неа на дното и во средишниот дел, со жолта боја, извлечени се спирални елементи, а во горниот дел има коси линии кои формираат триаглести површини. Однадвор на работ, (околу ободот) чинијата е украсена со полукружни брановидни линии.