Бронзена појасна тока

500.00 ден

Опис

Токата е откриена при истражувањето на станбениот комплекс над полукружниот плоштад и му припаѓа на т.н. Сучидава тип. Иако појасните токи вообичаено се сметаат за предмет кој се поврзува со народите на север, подоцна стануваат вообичаен дел од опремата на војската во доцноантичкиот, односно рановизантискиот период.

VI век од н.е.

Стоби