40 години од првите археолошки истражувања во неолитската населба Тумба Маџари

  • Post category:Изложби
  • Reading time:1 mins read

Со изложбата „40 години од првите археолошки истражувања во неолитската населба Тумба Маџари во Скопје” се одбележуваат три јубилеи кои се поврзани со локалитетот Тумба Маџари: 80 години од раѓањето на Воислав Санев, првиот истражувач и промотор на овој локалитет, 40 години од почетокот на археолошките истражувања во 1978 год. и 10 години постоење на комплексот „Неолитското село”, како прв музеј под отворено небо во рамките на Тумба Маџари.

Преку презентираниот археолошки материјал на изложбата, НУ Археолошки музеј на Македонија уште еднаш потсетува на големото научно и културно значење на оваа неолитска населба, стара 8.000 години. Изложбата е посветена на сите истражувачи и учесници во археолошките ископувања, кои дадоа свој придонес во афирмацијата и промоцијата на Тумба Маџари и неолитската култура ширум светот.

Автор на изложбата е кустос советникот м-р Елена Стојанова Канзурова. Промотор на изложбата е кустос советникот Ирена Настева Колиштркоска.

НУ Археолошки музеј на Македонија ја организира оваа изложба како дел од традиционалната манифестација „Недела на археологијата”, финансирана преку годишната програма на Министерството за култура на Република Македонија.