Европски денови на културното наследство 2022

  • Post category:Новости
  • Reading time:1 mins read

Во рамки на ЕДКН 2022, во нашиот музеј се реализираше настан ,,Музејска училница”, на кој дечињата од прво одделение од ООУ ,,Невена Георгиева-Дуња” имаа можност да се запознаат со постојаната поставка на музејот.

Го гледаа и филмот за археолошкиот локалитет Тумба Маџари и потоа ја изразија својата креативност во нашата работилница.