Креативни цртежи за првите три предизвици

Од започнувањето со проектот #МузејскаЕдукација 🎨 преку #Цртежи 🖼️ до сега над 30 деца ни ги испратија своите креативни и интересни цртежи за првите три предизвици. 😍
Со хронолошкото објавување на музејските експонати започнувајќи од старото камено време се едуцираме за еволуцијата и животот на човекот низ времето како и за богатото културно наследство кое е изложено во Археолошкиот музеј.
Погледнете ги сите цртежи 👇