д-р Драгиша Здравковски (1952 – 2015)

Животниот пат на д-р Драгиша Здравковски, започна во 1952 година, во малото и питомо овчеполско гратче Свети Николе. Истражувачкиот и љубопитен дух, но и големата љубов кон археологијата го однесоа…

Коментарите се исклучени на д-р Драгиша Здравковски (1952 – 2015)