Серијал ,,Прашај го археологот”

Им благодариме на нашите драги Сара, Васил, Димитар, Михаил и Миа (која во иднина можеби ќе биде наша колешка), што беа дел од проектот ,,Прашај го археологот” и ги поставија своите интересни прашања.

Слушнете ги одговорите.