Серијал ,,Прашај го археологот”

Серијал ,,Прашај го археологот”

Им благодариме на нашите драги Сара, Васил, Димитар и Миа (која во иднина можеби ќе биде наша колешка), што беа дел од проектот ,,Прашај го археологот” и ги поставија своите интересни прашања.

Погледнете ги нивните прашања, а наскоро ќе ги објавиме и останатите видеа.

https://www.youtube.com/watch?v=-BN9ifaLRkQ

https://www.youtube.com/watch?v=xye2eAkodx4