Изведена систематска проспекција на теренот во атарот на селото Наколец, Преспа

  • Post category:Новости
  • Reading time:1 mins read

Во текот на ноември, Археолошкиот музеј на РСМ во соработка со Рурскиот Универзитет во Бохум изведоа систематска проспекција на теренот во атарот на селото Наколец, Преспа.

При истражувањата беа пронајдени и документирани површински траги од населби од хеленистичкиот, римскиот и средновековниот период, како и остатоци од две наколни живеалишта.

Станува збор за пилот проект, кој од наредната година ќе прерасне во долгорочна соработка помеѓу овие две институции.

Со истражувањето раководеа д-р Барбора Вајсова и д-р Дамјан Донев, а останатиот дел од тимот го сочинуваа Радомир Ивановиќ од Археолошки музеј, д-р Аксел Мис, м-р Вера Долежалкова, м-р Ана Лиса Шнајдер, м-р Анкатрин Бенз, Клариса Хаубентал и Марк Клаус.