Rreth Nesh

Historiku

Muzeu Arkeologjik i Republikës së Maqedonisë së Veriut prezanton trashëgiminë kulturore të tundshme, konkretisht rreth 7.000 objekte arkeologjike të zbuluara gjatë gërmimeve arkeologjike në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë gjatë 93 viteve të kaluara dhe paraqet institucionin muzeor më të rëndësishëm dhe më të vjetër në Maqedoni.

Vizitorët mund të kënaqen në artefaktet e ekspozuara në seksionet e: arkeologjisë parahistorike, arkeologjisë antike, arkeologjisë mesjetare, numizmatikës, antropologjisë dhe lapidariumit.
Një numër i madh i objekteve që janë pjesë e këtij institucioni janë ekskluzive në përmasa botërore.

Ligjet aktuale për kulturë dhe mbrojtje të trashëgimisë kulturore, pjesën më të madhe të këtij fondi e regjistrojnë si trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë.

Në vitin 2015, Muzeu Arkeologjik i Republikës së Maqedonisë së Veriut, ishte renditur në mesin e 15 muzeve më të mira në Evropë, duke fituar vendin e shtatë më të lartë sipas Akademisë së Muzeut Evropian.

Koleksioni i parë arkeologjik u formua në vitin 1920 në kuadër të Fakultetit të Filozofisë në Shkup.
Në vitin 1924 është organizuar institucioni muzeor, konkretisht muzeu historiko–arkeologjik me lapidarium ku ishte i vendosur në Kurshumli Han.

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, institucioni muzeor, në Kurshumli Han institucioni muzeor ka ekzistuar si Muze Popullor – Shkup.

Në këtë periudhë, konkretisht nga viti 1945 funksionon me tri seksione: arkeologjik, etnografik dhe mesjetar.

Me riorganizimin e muzeve në RPF të Jugosllavisë, nga Muzeu Popullor në Shkup, do të formohet Muzeu Arkeologjik si institucion i veçantë me karakter republikan.

Nga viti 1945–1963 selia e Muzeut Arkeologjik ishte ndërtesa e vjetër e kazermës në Kalanë e Shkupit.

Në vitin 1955 është hapur vendosja e përhershme e pllakës përkujtimore – lapidarium, i vendosur në stallën e përshtatur në Kurshumli Han.

Nga viti 1963-1977 menjëherë pas tërmetit shkatërues në Shkup, në vitin 1963, Muzeu Arkeologjik është vendosur në barakat e Kurshumli Hanit. Në vitin 1976 është lëshuar në përdorim kompleksi i ri muzeor në të cilën Muzeu Arkeologjik është vendosur deri në vitin 2014.

Në vitin 2012 është themeluar subjekt i ri juridik, IN Muzeu Arkeologjik i Republikës së Maqedonisë së Veriut – Shkup, si institucion i ri amë në fushën e arkeologjisë.

Pas më shumë se tre dekada, në vitin 2014 Muzeu Arkeologjik i Republikës së Maqedonisë së Veriut siguron hapësirë bashkëkohore muzeore në qendër të Shkupit.

Organizata

 Director

Dr. Slavica Babamova

Born in Skopje and holds a PhD in History from the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Institute of National History.
From 2003 until 2013 she has worked as a curator and senior curator of Epigraphy and stone sculpture in The Museum of Macedonia – Skopje, and since 2013 in The Archaeological Museum of Republic of North Macedonia, where starting from 2014 she works as a curator adviser of Epigraphy and stone sculpture.
She has managed and participated in numerous epigraphic and archaeological field investigations in the Tikvesh and Bregalnica region; Golemo Gradishte, Konjuh – Kratovo; Stobi; Isar-Marvinci; Roman thermal sanatorium in Bansko, Strumica and Skopje Fortress, as well as several projects for conservation investigations and firsthand protection of stone museum artefacts.
Her scientific investigation interest is mainly based on Hellenic and Latin epigraphy, then ancient history of Macedonia, Roman provinces, prosopography of ancient Macedonia and onomatology in Antiquity.
She has participated in numerous conferences and study stays in the country and abroad.
She is the author of several dozen scientific articles and two monographic publications: “Epigraphic monuments from the Republic of Macedonia dated according the Macedonian provincial era”, Institute of National History, Skopje, 2005 and “Inscriptiones Stoborum”, Studies in the Antiquities of Stobi, Monograph Series, Book I, NI Stobi, 2012.

Këshilli Udhëheqës

 • Kryetar i KU-së. Lençe Jovanova
 • Anëtar i KU-së: Dr. Marina Onçevska Todorovska
 • Anëtar i KU-së: Mila Shurbanoska
 • Anëtar i KU-së: Irena Kolishtrkovska Nasteva

Sektori për Punë Administrative dhe të Përgjithshme

Personi kontaktues për ndërmjetësim të informacioneve me karakter publik

Natasha Skenderska
Këshilltare për bashkëpunim ndërkombëtar
e-mail: nskenderska@amm.org.mk

 

Punonjësit

Одделение за предисториска археологија

 • м-р Љиљана Шаламанов-Коробар, археолог, кустос советник за палеолит
 • м-р Елена Стојанова Канзурова, археолог, кустос советник за неолит
 • Буњамин Џемаили, кустос за неолит
 • Ирена Колиштркоска Настева, кустос советник
 • Гоце Коцевски , археолог, виш кустос за бронзено време
 • д-р Александра Папазовска, археолог, кустос советник за железно време
 • Страхил Темов, археолог, кустос советник за железно време
 • м-р Александра Чевреска, кустос за железно време

Одделение за античка археологија

 • д-р Роберт Петковски виш кустос за архајски период
 • м-р Горан Санев, археолог, кустос советник за класичен период
 • м-р Перо Арџанлиев, археолог, кустос советник за хеленистички период
 • м-р Клековски Јане, кустос советник за римски период
 • Михаил Стојановски, кустос за римски период
 • Радомир Ивановиќ кустос за доцна антика

Одделение за археологија на средновековен и османлиски период

 • м-р Љубинка Џидрова, археолог, кустос советник за средновековна археологија
 • Филип Аџиевски , кустос за доцен среден век
 • Марјан Јагликовски, кустос за османлиски период
 • Мартин Гиевски , кустос за 19 ти и 20 ти век

Одделение за интердисциплинарни истражувања:

 • д-р Славица Бабамова, епиграфичар, кустос советник
 • м-р Сања Битрак, нумизматичар, виш кустос
 • м-р Трајан Зафировски, нумизматичар, виш кустос за нумизматика
 • д-р Фаница Вељановска, физички антрополог, кустос советник
 • м-р Анета Фиданоска, археозоолог

Надворешни соработници – археолози:

 • Благоја Китановски
 • м-р Марина Спирова
 • д-р Перо Јосифовски
 • м-р Златко Видевски
 • Илија Бошковски
 • Филип Соколовски
 • м-р Перо Синадиновски

Одделение за конзервација и реставрација

 • Емилија Митева
 • Васил Николовски
 • Марија Николова
 • Љубица Ѓорчева
 • Делфина Трајчевска
 • Надворешни соработници :
 • Перо Кованцалиев
 • Гордана Младеновска
 • Перо Синадиновски

Маркетинг и односи со јавност

 • м-р Лидија Илковска – Јанушева, советник за маркетинг и односи со јавност   e-mail: contact@amm.org.mk

 

Alitete arkeologjike