Mozaikët antikë të rrafshëta

Колекцијата од верни копии на античките мозаици, кои се нераздвоен дел од монументалните градби во Равена е изработена во почетокот на 50-тите години на XX век со цел светот да…

Komentet te Mozaikët antikë të rrafshëta Janë të Mbyllura