Periudha osmane

Nga fundi i shekullit XIV e deri në luftërat ballkanike të vitit 1912, territori i Republikës së Maqedonisë ishte nën sundimin osman. Me të arritur në këto zona, osmanët imponuan sistemin e tyre të qeverisjes dhe Islami u bë religjion mbizotërues, udhëheqës.

E gjithë kjo do të ketë një ndikim në jetën e përditshme të njerëzve, zakonet, kulturën, duke reflektuar në arkitekturën, artin etj. Së bashku me islamin, kultura e krishterë ekziston, megjithëse me më pak intensitet dhe që ngadalë e humb artin e saj mesjetar, por gjithsesi mbetet me cilësi të lartë. Koleksioni i periudhës Osmane në Muzeun Arkeologjik të Maqedonisë është në proces dhe posedon fond modest të objekteve. Koleksioni përbëhet kryesisht nga enë qeramike, midis të cilave grupi i enëve me glazur, kryesisht enë me ngjyrë jeshile, të shekullit XVI – XVII, të zbuluara në Kalanë e Shkupit, Kratovë dhe bizhuteri argjendi nga shekulli XVI – XIX.

Marjan Jaglikovski, kurator i periudhës osmane