Periudha arkaike

Periudha arkaike është një nga pikat më të rëndësishme të kulturës helene dhe ndjek stilin gjeometrik të vitit 660 p.e.r. dhe zgjat deri në paraqitjen e periudhës klasike të rreth…

Komentet te Periudha arkaike Janë të Mbyllura

Periudha Klasike

Koleksioni i periudhës klasike në ekspozitat e përhershme muzeore prezanton objektet arkeologjike që datojnë nga fundi i shekullit V deri në mesin e shekullit IV p.e.r. Është periudha e ndryshimeve…

Komentet te Periudha Klasike Janë të Mbyllura

Periudha helenistike

Ky koleksion përfshin periudhën e cila në historinë botërore është е njohur si periudha helenistike. Megjithëse shkenca nuk është harmonizuar ende rreth fillimit dhe mbarimit të kësaj periudhe, si kornizë…

Komentet te Periudha helenistike Janë të Mbyllura

Periudha romake

Legjenda për qytetin e Romës thotë se në shekullin VIII p.e.r., vajza e mbretit Numitor, Rea Silvia, u skllavërua nga perëndia romake e luftës - Marsi, për të lindur më…

Komentet te Periudha romake Janë të Mbyllura

Antikiteti i vonë

Antikiteti i vonë shënon periudhën e kalimit nga antikiteti klasik në kohërat mesjetare. Ajo shënohet nga reforma të rëndësishme që çojnë në ndryshime në zhvillimin ekonomik dhe kulturor. Një ekonomi…

Komentet te Antikiteti i vonë Janë të Mbyllura