Gërmadha e Madhe – Konjuh

Qytet i fortifikuar nga periudha e antikitetit të vonë në rajonin e Kratovës. Lokalitete arkeologjike Lokaliteti arkeologjik i Gërmadhës së Madhe ndodhet afër fshatit Konjuh të Kratovës. Është i njohur…

Komentet te Gërmadha e Madhe – Konjuh Janë të Mbyllura

Kurshumli Han

Historia e monumenteve prej gurëve janë të vendosura në Kurshumli nga viti 1924 deri më sot. Disa studiues të entuziazmuar, anëtarë të Shoqërisë Shkencore të Shkupit, kanë filluar grumbullimin e…

Komentet te Kurshumli Han Janë të Mbyllura

Seksioni për Arkeologji Antike

Seksioni për Arkeologji Antike mbledh, përpunon, në mënyrë profesionale dhe shkencore i studion dhe i prezanton objektet muzeore të cilët datojnë nga periudha antike në Republikën e Maqedonisë së Veriut…

Komentet te Seksioni për Arkeologji Antike Janë të Mbyllura

Seksioni për Hulumtime Interdisiplinare

Në Seksionin e Hulumtimeve Interdisciplinare mblidhen, përpunohen, në mënyrë profesionale dhe shkencore studiohet dhe prezantohet materiali arkeologjik ku i nënshtrohet në mënyrë specifike metodologjisë së punës, kushteve të veçanta për…

Komentet te Seksioni për Hulumtime Interdisiplinare Janë të Mbyllura

Seksioni për Konservim dhe Restaurim

Aktiviteti parësor i seksionit të konservimit është konservimi dhe restaurimi i trashëgimisë së tundshme arkeologjike. Në laborator konservohen dhe restaurohen objekte të ndryshme të punuar nga metali, qeramika, qelqi dhe…

Komentet te Seksioni për Konservim dhe Restaurim Janë të Mbyllura

Seksioni për Dokumentacion Muzeor

Seksioni i Dokumentacionit Muzeor kujdeset për dokumentacionin bazë të muzeut (librin hyrës, librin e inventarit të objekteve muzeore, librin dalës, librin për ekspozita, kartoteka, katalogun e objekteve arkeologjike) dhe dokumentacionin…

Komentet te Seksioni për Dokumentacion Muzeor Janë të Mbyllura

Seksioni për arkeologji parahistorike

Seksioni për Arkeologjinë Parahistorike është i përbërë nga pesë koleksione komplekse të cilat në mënyrë kronologjike përfshijnë periudhën më të gjatë të ekzistencës së njerëzimit. Punimet arkeologjike janë të përpunuara…

Komentet te Seksioni për arkeologji parahistorike Janë të Mbyllura

Seksioni për Arkeologji Mesjetare

Seksioni i Arkeologjisë Mesjetare në IN, Muzeu Arkeologjik i Maqedonisë, siç quhet për momentin, paraqet periudhën më vitale në zhvillimin social dhe historik të shoqërisë njerëzore kur ndryshojnë ngjarjet dhe…

Komentet te Seksioni për Arkeologji Mesjetare Janë të Mbyllura

Historiku

Muzeu Arkeologjik i Republikës së Maqedonisë së Veriut prezanton trashëgiminë kulturore të tundshme, konkretisht rreth 7.000 objekte arkeologjike të zbuluara gjatë gërmimeve arkeologjike në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë…

Komentet te Historiku Janë të Mbyllura

Organizata

Drejtoriд-р СЛАВИЦА БАБАМОВАРодена е во Скопје и е доктор по историски науки (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за национална историја).Од 2003 до 2013 работела како кустос и…

Komentet te Organizata Janë të Mbyllura