Muzeu Arkeologjik pjesë e Trambolini 2021

  • Post category:Uncategorized
  • Reading time:1 mins read

Muzeu arkeologjik këtë vit ishte pjesë e festivalit të krijimtarisë për fëmijë # Trambolini2021 i cili organizohet nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Karposh dhe Qyteti i Shkupit.

Përmes punëtorisë edukative “Arkeologët e vegjël” fëmijëve iu dha mundësia të bëhen arkeolog të vërtet të ciët në mënyrë krijuese kanë mësuar se çfarë është në të vërtetë arkeologjia.

Përveç që e gjetën veten në rolin e studiuesve të vegjël një ditë, pjesëmarrësit në punëtorin mësuan se si e gjithë bota qëndron nën sipërfaqen e tokës në të cilën askush nuk e di se çfarë do të gjendet.