Koleksioni i numizmatikës antike

Koleksioni i numizmatikës antike në Muzeun Arkeologjik të Maqedonisë së përmban monedha që datojnë nga fillimi stampimi monetar në territorin tonë - nga fundi i shekullit VI p.e.r.. deri në…

Komentet te Koleksioni i numizmatikës antike Janë të Mbyllura

Koleksioni i numizmatikës mesjetare

Koleksioni mesjetar i Muzeut Arkeologjik të Maqedonisë përfaqësohet nga monedha perandorësh dhe sundimtarësh mbi një mijë vjet, duke mbuluar periudhën e mbretërimit të Anastasit I (491-518), pra reformën monetare të…

Komentet te Koleksioni i numizmatikës mesjetare Janë të Mbyllura