Koha e gurit të vjetër

Koleksioni i paleolitit në IN Muzeu Arkeologjik i Maqedonisë përmban objekte nga lokalitetet Makarovec dhe Peshta e Madhe, si dhe materiale të ndryshme të lëndëve të para nga më shumë…

Komentet te Koha e gurit të vjetër Janë të Mbyllura

Koha e gurit të ri

Korniza kronologjike e neolitit në Maqedoni është kompatibil me periodizimin ekzistues në Ballkan. Në hartën arkeologjike të Maqedonisë deri më tani janë regjistruar 200 lokalitete të neolitit. Në periudhën prej…

Komentet te Koha e gurit të ri Janë të Mbyllura

Koha e bakrit

Eneoliti ose koha e bakrit përfshin periudhën nga viti 4.200-2.000 vjet p.e.r. Gjetjet e para të kësaj periudhe janë marrë nga gërmimet arkeologjike dhe hulumtimet e kryera më shumë se…

Komentet te Koha e bakrit Janë të Mbyllura

Koha e bronzit

Koha e bronzit përfshin në mënyrë kronologjike periudhën nga mesi i mijëvjeçarit III p.e.r. deri në shekullin XII p.e.r. dhe paraqet një periudhë të stabilizimit të plotë në të gjitha…

Komentet te Koha e bronzit Janë të Mbyllura

Koha e hekurit

Koleksioni arkeologjik i objekteve arkeologjike nga koleksioni i kohës së hekurit përmban një numër të madh të objekteve arkeologjike dhe është i vetmi seksion përfaqësues i kulturës së materialit të…

Komentet te Koha e hekurit Janë të Mbyllura